Hvad laver vi

Møllegårdens målsætning

  • Møllegården er delt op i fire stuer, og en spejderhytte, hvoraf den ene stue er en minigruppe. Gennem disse fire små enheder søger vi at skabe et trygt, rart og udviklende sted for både børn, forældre og personale.
  • Det pædagogiske arbejde tager blandt andet udgangspunkt i det enkelte barn og hvad der rører sig i barnets hverdag. Vi tager hensyn til det enkelte barns alder og udviklingstrin.
  • Personalet kan gennem egne interesser, kompetencer og teoretisk viden inspirere børnene og give dem mulighed for at fordybe sig i en aktivitet.
  • Vi har rammer og få regler for at give barnet mulighed for at lære sine egne og andres personlige grænser at kende. Derved udvikles barnets selvfølelse.
  • Vi bruger pædagogisk idræt som metode til at opnå vores mål. Vi skaber mulighed for leg og aktiviteter der udvikler sprog, motorik, evner og venskaber hos børnene.
  • Vi arbejder på at børnene kan og har lyst til selv at klare mange ting. Det er med til at styrke deres selvværd.
  • Vi arbejder på at børnene bliver harmoniske børn der kan undre sig og stille spørgsmål, er kreative og lærer sig selv at kende. Dette styrker deres selvfølelse og det er igen med til at give dem et godt grundlag for at starte i skole.