Idrætsbørnehuset Møllegården

Velkommen til Idrætsbørnehuset Møllegården.

Idrætsbørnehuset Møllegårdens er et integreret dagtilbud. Vi er et børnehus normeret til 89 børn i alderen 0 til 6 år. Børnene er fordelt på fem stuer: Spirrevipperne, Krudtuglerne, Spilopperne, spejderspilopper og Akrobaterne. Derudover har vi minigruppen Boblerne.

Den 1. januar 2017 indføres frokostordning i Møllegården.

Spirrevipperne er for vuggestuebørn fra 0- 2,10 år.
Krudtuglerne er for vuggestuebørn 0-2,10 år.
Spilopperne er for de mindste børnehavebørn fra ca. 2.10 - 4 år. Spejderspilopperne er for de ca 4-årige børn
Akrobaterne er for de ældste børnehavebørn fra 5 - 6 år.
Boblerne er normeret til 5 børn fra 0-6 år, der har behov for en særlig socialpædagogiskindsats. Børnene går på den stue de har alderen til.

Alle stuer arbejder meget sammen og alle børn og voksne kender hinanden.

Personalegruppen består af leder, souschef, pædagoger, pædagogmedhjælpere samt studerende fra pædagogseminarierne. Desuden er der tilknyttet faste vikarer.

Metode 
Vi bruger pædagogisk idræt til at opnå vores mål. Vi skaber mulighed for leg og aktiviteter, der udvikler sprog, motorik, evner, gode venskaber samt lærer børnene at tage hensyn til hinanden.